About me

É unha asociación sociocultural independente e sen ánimo de lucro, con carácter de Federación e que agrupa á práctica totalidade dos cineclubes existentes no noso país, actúa como xestora destes, e ademais, como prestadora de servizos de asesoramento e organización de proxectos a entidades oficiais e privadas; programas de proxeccións, talleres de cine, mesas de debate relacionadas co cinema... etc.


How does Flattr work?

Install the Flattr extension

It only takes a minute to join the Flattr community - get started by installing the Flattr extension.

Choose a subscription

Decide how much you want to contribute to creators. Your subscription is shared between all creators you flattr.

Use the internet

Flattr measures your attention (without compromising your privacy!) as you enjoy the internet, and automatically flattrs creators.

Share the love, automatically

Every 30 days Flattr uses your subscription to automatically reward the sites and creators you've flattred. Congrats, you've helped make the internet a better place!

Ready to share the love?