About me

Uczęszczałem do szkoły Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Moje zainteresowania to auta, komputery, architektura, gry, kino, technika TV, architektura, lista przebojów, wyniki sportowe, wiadomości radiowe. W wolnym czasie lubię jeżdzić na rowerze mpj.pl

You can flattr me here


How does Flattr work?

Install the Flattr extension

It only takes a minute to join the Flattr community - get started by installing the Flattr extension.

Choose a subscription

Decide how much you want to contribute to creators. Your subscription is shared between all creators you flattr.

Use the internet

Flattr measures your attention (without compromising your privacy!) as you enjoy the internet, and automatically flattrs creators.

Share the love, automatically

Every 30 days Flattr uses your subscription to automatically reward the sites and creators you've flattred. Congrats, you've helped make the internet a better place!

Ready to share the love?