O piractwie w App Store i nie tylko.

www.mackozer.pl

O tym, że płatne programy z App Store można piracić i pob...

by mackozer

Ubuntu installer slideshow customization, with pictures!

www.dylanmccall.com

I have escaped the perilous grasp of Perl, and I bring ne...

by dylanmccall