0 Flattrs Received From 0 People
0 Flattrs Given To 0 People

Stöd OckuperaRiksdagen

Vi observerar att representativ demokrati uppstod i tider då det var opraktiskt att samla hela befolkningen för beslut. Med modern teknik är detta ... [ ockuperariksdagen.net ]