27 Flattrs Received From 12 People

Siste nytt fra mjøsfronten

Sammenlignet med den tunge motstanden de russiske styrkene møtte under invasjonen i Ukraina, har de siste ukenes maktovertakelse i Norge fortont s... [ www.indregard.no ]

Tatt i juks

Gudmund Hernes skriver på Morgenbladets bakside om de private skolene Kristin Clemet godkjente, en gros, etter valgnederlaget i 2005. De er alle sa... [ www.indregard.no ]

Kryptering som funker mot NSA

Hvordan du kan bruke krypteringsmetodene NSA ikke kan infiltrere, og hvorfor du har en moralsk plikt. [ www.indregard.no ]

Mens historien skrives (r)om

Per Sandberg fikk oppgaven med å skru opp temperaturen på romdebatten, og fronte et radikalt og uakseptabelt tiltak. Dette er en vanlig modus i pa... [ indregard.no ]

Tilbake til KRL

I 2006 ble Norge dømt i Strasbourg for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var faget Kristendom med religions- og livssynsk... [ indregard.no ]

Hvorfor fjerner vi ikke køen?

Det ser ut til at lengden på helsekøene igjen blir en viktig politisk sak. Opposisjonen mener at man skal kunne kutte helsekøene uten å betale mer... [ indregard.no ]

Ekstremt informativt

I mange år var han en betrodd kilde for overvåkingspolitiet. Han ble lovet jevnlige klapp på skuldrene og leksehjelp på universitetet. De trivelig... [ indregard.no ]

Brekk et F-16

Jeg mener du bør være pasifist. La meg forklare. Vi må rydde litt begreper først. Gjennom årenes løp har følelsesladde, nasjonalistiske ideer farg... [ indregard.no ]

Lex cogitationis

Som TV2 fortalte tirsdag, må den hvite, blonde og amerikanske Emily forlate sin husbond Bjørn Olav i Nesbyen i dag. Bjørn Olav har ikke hatt tilstr... [ indregard.no ]

Hellige midler

Islamistenes verdensomspennende hellige krig er bakteppet for gisseldramaet i Algerie. I nabolandet Mali har militante islamister tatt over store d... [ indregard.no ]