Jag vet inte riktigt vad Kristoffer Viita på Expressen vill säga med sin kolumn "Så fjollig som en mjölk". Kokar vi ner det till något slags poäng så är Kristoffers problem följande: [...] bögarna i Milk är flamboyanta på ett sätt som en straight publik redan har vant sig vid att se: som försnällade versioner av heterosexuella. För att exemplifiera tar Kristoffer upp Anthony Hegartys (vem fan är det?) kritik mot att Sean Penn spelar Milk "fjolligt". Problem: Sean Penn spelar Milk fjolligt. Lösni More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...