Jag har lovat att skriva om min tolkning av Getting Things Done (GTD), en metod för att effektivisera sin tillvaro. Det här är första steget: att slänga ut jobbets mindre effektiva e-postmiljö till förmån för en där jag kan producera. På Björn Borg använder vi Microsoft Exchange Server 2003. Bortser man från tycke och smak innebär det här flera problem. Vissa allmänna, andra Mac-specifika: Man kan bara ha en viss mängd mail på servern1. Fyller man sin kvot studsar mail tillbaka till avsändaren. More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...