Visst skulle det vara intressant att få veta exakt vilka länder som Sverige har gett bistånd, när de gav bistånd och till vilka projekt? Med nylanserade Openaid så kan man komma åt all sådan biståndsinformation från Sida, Utrikesdepartementet, OECD med flera. Informationen presenteras snyggt på Openaids egen sida, men det viktigaste av allt är att all biståndsinformation är tillgänglig via ett öppet API. Bistånd via REST och JSON Via enkla REST anrop så får man tillbaka JSON formaterad data. Någ More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...