Personal blog of Fredrik Edin Writer – Poet – Prophet Allt som står på fredrikedin.wordpress.com är sant. Jag garanterar också att du kommer att bli 100% nöjd med varje inlägg. Om du trots allt känner dig otillfredställd, upprörd eller till och med arg efter ett besök här hjälper jag dig gärna att förlägga din ilska och dina destruktiva begär där de hör hemma, nämligen i det borgerliga samhället och dess förslavande underordning. More