Det verkar populärt nu på sistone att diskutera skolan, då framför allt undervisningen. Det går artikelserier och folk har åsikter till höger och vänster. Själv kan jag inte göra anspråk på att ha nog med koll på att utvärdera Pedagogik A mot Pedagogik B. Eller C. Eller D. Så den debatten tänker jag inte ge mig in i. Andra kan det bättre - se exempelvis Johan Groths #merkateder-taggade poster. Vad jag däremot tycker är lite småjobbigt själv är att jag känner en hel del lärare. De flesta (om inte More

2 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. jolt jolt