Det är inte lätt att vara aktiv i ett litet parti som få bryr sig om. När man försöker prata om sin politik, förminskas den ofta, och man känner sig ofta nästan avfärdad som foliehatt. Till viss del får vi kanske skylla oss själva. Vi har sett några pirater ta ett nytt initiativ och försöka bilda ett nytt parti. De kallar sig Liberaldemokrater. Nej, jag ska inte basha dem. De är hyggliga människor som gör sitt bästa för att förbättra världen. Nå, jag ska basha dem lite genom att använda dem som More

10 Flattr microdonations from 3 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. Sargoth Sargoth
  3. +1 others