Glavna ploča Ovo je šema glavne ploče za rad sa tutorijalima. Sastoji se od PIC16F628 mikrokontrolera, 7805 regulatora napona, 3 kondenzatora, 3 desetopinska konektora i 2 test konektora ka GND-u. Opciono moze da ima LED, otpornik i 2 džampera. Svaki od tri desetopinskih konektora se vezuje identinčno, GND levo, 5V desno - na ovaj način mozemo spajati istu eksternu ploču na različite portove i da pratimo razlike. Kondenzatori C1 i C2 služe da bi 7805 radio stabilno (posto 7805 ima tendenciju da More