Våra deltagare för seglingen är klara, och jag har ikväll suttit och klurat ut hur mycket kampanjmaterial/merchendise vi ska ha med oss på resan. Den korta historien: Vi behöver donationer till merchendise, och vi önskar även stöd för att belägra oss i diverse hamnar under resans gång. Hjälp oss få ihop 15000kr Detta är en stilla önskan om hjälp ingen begäran. Konto: 8166-1,993 882 051-2 Stöd seglingen Jag kommer justera min beställning om vi får så att vi kan köpa in lite fler av sakerna på More

7 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +1 others