Efter min förra post påpekade Anders Lindbäck bland annat att punkt 14.2 i dagordningen var lite konstig och möjligen stred mot punkt C01 från årsmötet 2010. Jag antar att han menar denna text i dagordningen: PL ser gärna att styrelsen med omedelbar verkan drar in den överrullning från år till år som nu finns på tex de lokala budgetarna. Det är en mycket god tanke som jag gärna återinför när vi har bättre ekonomi, men i knapra tider leder det till sämre styrning av tillgångarna och det kan leda More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...