Vi i Piratpartiet tycker att internet är det bästa som hänt för demokrati, kommunikation och kultur sedan tryckpressen. More

24 Flattr microdonations from 7 people

  1. BasiqfuXX BasiqfuXX
  2. urbansundstrom urbansu...
  3. Vidde Vidde
  4. joe2me joe2me
  5. Gonte Gonte
  6. +2 others