Vi i Piratpartiet tycker att internet är det bästa som hänt för demokrati, kommunikation och kultur sedan tryckpressen. More

24 Flattr microdonations from 7 people

  1. Quispiam Quispiam
  2. BasiqfuXX BasiqfuXX
  3. urbansundstrom urbansu...
  4. Vidde Vidde
  5. joe2me joe2me
  6. Gonte Gonte
  7. +1 others