Hämnd eller vedergällning är ett uråldrigt fenomen. Jag skulle tro att tidiga samhällsbildningar hade just vedergällning som överordnad om inte enda juridisk princip. Makt var rätt och den som hade makt att bestraffa någon för en kränkning av t ex egendom eller liv gjorde det. Öga för öga, tand för tand. Genom samhällelig och moralisk utveckling har vi skapat andra mer avancerad normsystem. Vi anlägger samhälleliga nyttoaspekter på bestraffandet. Vi begränsar individens, familjens (eller andra s More