Vi hade ett webbinar om det coachande förhållningssättet (C i LUCK), och vi var några som dröjde oss kvar och diskuterade. Det pratar mycket om att coacha men sällan om att bli coachad, vilket var utgångspunkten för en av diskussionerna. Frågan är hur kan en ledare motivera någon att bli coachad. Vi tog exemplet med ... More

1 Flattr microdonation

  1. lyceum lyceum