Amazon SES (Simple Email Service) är en relativt ny tjänst från Amazon som ingår i deras sfär med molntjänster även kallat Amazon Web Services (AWS). Tjänsten är till för dig som inte orkar hålla på att konfigurera Sendmail/qmail och hålla koll på köer osv. Det tar några timmar att komma igång och köra och i ... More

1 Flattr microdonation