Det finns ett sätt att hämta statistik från bredbandskollen.se. Jag har inte sett att det är ett uttalat API, inga villkor för användning eller dokumentation. Tyvärr - IIS har en särställning och därmed borde vi ställa krav på öppenhet (vilken är väldigt god i allmänhet från .SE). Bas-URL http://www.bredbandskollen.se/statistik/ getISPs.php Returnerar ett objekt med ID (heltal) som nyckel, ... More

14 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +1 others