Post- och Telestyrelsen (PTS) som vanligtvis är en rätt osexig myndighet med många jurister väljer nu att släppa lite offentlig data via API. Detta är så klart mycket välkomnande och något som dess GD (gerneraldirektör) Göran Marby berättade om för några månader sedan då jag träffade honom på KommITS-mässan där vi bådade talade. Den data ... More

2 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +1 others