Mikael Karlsson, ordförande I fredags bjöd Naturskyddsföreningen in till höstkonferens på temat kemikalier. Konferensen hette "Rädda Mannen" och handlade om den stora mängd kemikalier och miljögifter vi omger oss med. Naturskyddsföreningen har satsat mycket på kemikalier under hösten. Bland annat har de släppt rapporterna Rädda mannen, Den flamsäkra fisken och de har undersökt dammet under i sängar i flera länder. Slutsatsen? Att vi utsätts för massor av kemikalier som inte är nyttiga för oss oc More

2 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +1 others