Vi fattar ekonomiska beslut så ofta att vi betraktar pengar som en naturlig del av livet. Men hur praktiskt användbart pengar än må vara är konceptet onaturligt och, ur ett evolutionärt perspektiv, nytt för oss människor. Därför är många ekonomiska beslut högst irrationella. Och än värre, vi fattar dem i övertygelsen att vi är ... More

4 Flattr microdonations from 4 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. CarlFredrik.Hero CarlFre...
  3. jardenberg jardenberg
  4. +1 others