För oss som följer fildelningsmålen över hela världen så är det ingen nyhet direkt - nästan allt bevismaterial kommer från de anmälande företagen i fildelningsfall. Professorn i processrätt gör en intressant iaktagelse: – Den allmänna invändningen är att man inte vet vad som inte togs med i bevisningen. Var det all bevisning som fanns eller sorterades ... More

6 Flattr microdonations from 4 people

  1. scabernestor scabern...
  2. urbansundstrom urbansu...
  3. +2 others