Filmen som är på väg att sopa bort jätteräksimporten från den svenska marknaden. More