De Belgische staat verleent via De Post jaarlijks 120 miljoen euro perssteun aan de grote mediagroepen. Het contract over de verdeling van dat belastinggeld tussen de persgroepen is volgens zowel de krantenuitgevers als De Post ‘confidentieel’. Apache startte een procedure voor de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten en vond deze week in de brievenbus post van De Post die ‘gedeeltelijk op ons verzoek wil ingaan’. More

4 Flattr microdonations from 4 people

  1. sandervdm sandervdm
  2. +3 others