Alla vi som använder internet är väl medvetna om att man kan registrera sig i vems som helsts namn på hemsidor? Data som data, det är bara att skriva på tangentbordet. Nu verkar tidningar få pa... More

2 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...