Lennart Holmlund drar, förmodligen med stöd av fler toppolitiker i Umeå, väldigt udda slutsatser av Brottsförebyggande Rådets analys av graffitiväggen på I20.Följande är vad jag kommente... More

2 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...