Hm. Sen när blev barn en egen folkgrupp? Och betyder det att vi riskerar att barn tvångsutvisas om SD kommer in i riksdagen och uppnår en vågmästarroll? Kommer det i såna fall utvisas barn under 12, 15 eller 18 års ålder? More

23 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. maloki maloki