Så föll det på min lott att skildra julaftonsfirandet hos moderkakan. Plikttrogen som jag är kommer således mitt utlåtande här. För att vi inte skulle bli sena hade mödernet krävt vår inställelse redan klockan tolv, vilket gav såväl mig som mina syskon onödig ångest. Med andan i halsen infann vi oss mellan 12.30 och 13.00. ... More

2 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...