Nejvyšší správní soud publikoval na svých webových stránkách rozsudek ze 17.2.2012, kterým zrušil usnesení Městského soudu v Praze. Ten se odmítl zabývat žalobou na ministerstvo financí z důvodu, že mu tato žaloba byla doručena do datové schránky bez elektronického podpisu. More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...