Häromdagen kunde vi läsa att allt färre amerikanska ungdomar bryr sig om miljön. Dessvärre tycks den allmänna trenden i USA vara att klimatfrågan inte bara anses mindre viktig - människor blir också mer och mer skeptiska till den. I slutet av 00-talet skedde en signifikant förändring i allmänhetens tro på klimatförändringarna som orsakade av människan. En studie från University of Connecticut kommer nu med en teori om varför.  Förklaringar som ofta lyfts fram till de plötsliga attitydförändringa More

1 Flattr microdonation