Vi lever mitt i en samhällsförändring som kommer att påverka samhället i lika hög grad som den industriella revolutionen. Internet hände och inget blev sig likt. Trots detta har den... More

2 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...