Senaste patentet som utfärdades till Google känns lagom kusligt. Googles verksamhet går ut på att rikta reklam. Rätt reklam åt rätt håll vid rätt tidpunkt. Hur kan de då utöka sin marknad? Grovt tillyxat finns det väl två sätt. Ena sättet är att hitta nya ingångar för reklamen till människors sinnen. Om man är ett tågbolag kan detta göras genom att sätta upp nya reklamtavlor. Om man är Google görs det genom att man erbjuder nya, kostnadsfria nättjänster. Andra sättet är att effektivisera det flö More

3 Flattr microdonations from 3 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. thomas thomas
  3. +1 others