Den delen av piratpartiets program som oftast får utså kritik är patentdelen. Ofta sägs att vi aldrig skulle få någon ny medicin utvecklad utan patent. Patenten låter företagen fortsätta utveckla nya produkter eftersom man kan tjäna igen sina utvecklingskostnader, heter det. Men endast 20% av inkomsterna går till forskning och utveckling i läkemedelsföretagen. Betydligt mer går till reklam. Lägg till detta hur stora delar av läkemedelskostnaderna i Sverige är subventionerade, så ser vi tydligt More

4 Flattr microdonations from 3 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +2 others