En ny studie från fossilindustrin själva hävdar att fossilgas, tvärt emot vad man trott tidigare, inte släpper ut mindre växthusgaser än kol. Orsaken är att man tidigare inte räknat metanutsläpp från så kallad fracking, där man utvinner fossilgas, det skriver Guardian idag. Tidigare studier har hävdat att medan fossilgas (ibland kallad naturgas) är en fossil energikälla så är den ändå klart bättre än kol och olja, bland annat har det hävdats att USA där den mesta fossilgasen används skulle kunna More

1 Flattr microdonation