Fick nyss svar från Riksåklagaren gällande min resningsansökan som skickats till Högsta domstolen. Ett litet citat som jag började gråta, svära, skratta och misströsta kommer här: Att det arbete hovrätten... More