Vad+h%C3%A4nde+med+att+en+minister+i+alla+fall+ska+vara+intresserad+och+insatt+i+sitt+omr%C3%A5de%3F+Ministern+beh%C3%B6ver+inte+vara+expert+-+den+ska+omge+sig+med+experter+-+men+den+ska+kunna+m%C3%A4rka+om+experterna+ljuger+f%C3%B6r+honom+eller+henne.+Ministerns+fr%C3%A4msta+talang+ska+vara+att+t%C3%A4nka+kritiskt+och+utv%C3%A4rdera+%C3%A5sikter%2C+och+f%C3%B6r+det+beh%C3%B6vs+en+viss+kunskap+och+ett+intresse+i+omr%C3%A5det.+%C3%84r+det+bara+jag+som+f%C3%A5tt+den+uppfattningen%3F More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...