I det stora landet i väster finns begreppet "ambulance chasers" för att namnge en väldigt specifik typ av parasit som livnär sig på andras olycka. Det är jurister som närmar sig sjuka och skadade, gärna direkt på olycksplatsen, i hopp om att kunna stämma någon för deras skador. För att det skall fungera så arbetar man på "ackord", det vill säga man tillämpar ett sätt att få betalt som består i en närmast nominell grundavgift, men i gengäld en desto större del av det eventuella skadestånd man lyc More