Över 40 anställda på ett indiskt kärnkraftverk (Rajasthanverket) har blivit utsatta för tritiumstrålning under två olika tillfällen de senaste veckorna, meddelar chefen för verket. Läckorna var små och motsvarade i vissa fall doser som är högst tillåtna under ett år. Detta skapar oro då Indien utvecklar sin kärnkraft för att minska beroendet av kolkraften men det ofta händer olyckor i landet på grund av för dåligt underhåll eller försumlighet. More

1 Flattr microdonation