Bygga bostäder, bygga kunskap. Rena strukturalismen! More