Inkvisitionen i 15- och 16-hundratalets Europa drevs inte bara av religiös glöd, bortom bekännelsen fanns som så ofta gemen makthunger och ekonomisk vinning. Tyvärr har vi inte lärt oss mycket sedan dess, tycks det, för samma egennyttiga drivkrafter får skipa "rättvisa" nu och vi står mest handfallna och ser på. Inkvisitionen fick oftast det erkännande de behövde för att bränna kättarna på bål. Inte sällan innebar det att de fick binda den anklagade till pålen inte så mycket för att personen sku More

3 Flattr microdonations from 2 people

  1. pa_ulander pa_ulander
  2. urbansundstrom urbansu...