Kjell Haglund skriver en mycket intressant och på många sätt drabbande krönika om hur journalistiken påverkats av den senaste tidens övervakningslagar. Vad gick snett egentligen? Varför kan inte ens SVT utlova källskydd längre eftersom all kommunikation är på väg att tvångsdatalagras? Varför ges instruktioner om att man ska smyga till internetcaféer och undvika kameror om man vill prata med en journalist? En annan fråga, som är mera ödesmättad, är varför journalistkåren inte försvarade sig själv More

14 Flattr microdonations from 11 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. Goorilla Goorilla
  3. gandalv gandalv
  4. maloki maloki
  5. IsakGerson_deleted IsakGer...
  6. +6 others