Inom ett par veckor kommer min nästa bok från tryck. Det rör sig alltså om min doktorsavhandling, Musikens politiska ekonomi med undertiteln Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000. Ni som läser denna blogg har redan fått viss inblick i vilka ämnen som berörs. Boken blir tjock: 640 sidor. Säkert är också att den blir snygg: formgivningen har gjorts av Volontaire, som även formgav Boken & Biblioteket. Nu kan boken förhandsbeställas från bokförlaget Ink, för om More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...