Alla dina konversationer samlas på ett ställe. Facebook har blir den individuella hubben för all kommunikation. Dagens stora nyhet var att Facebook nu släpper en ny "meddelandetjänst". Den bygger självklart på samma grundläggande premisser som övriga Facebook: individens sociala graf styr vad som prioriteras och de sociala kopplingarna mellan människor bygger tjänsten. Det är en tjänst som på Twitter snabbt började kallas "notmail" eftersom Mark Zuckerberg noga påpekade att email bara var en del More

3 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. mariahagglof mariaha...