Činjenica da je zabrana ove droge isplanirana u političkim igrama moći nije značila da nije bilo protivnika i onih koji su je demonizovali. Po njima biljka nikada nije mogla da... More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...