Så meddelade alltså hovrätten sin dom i TPB-målet för ungefär en timme sedan. Jag läste nyheten redan 14:01 på SVT-text sidan 151 och blev som förlamad. Nu är det helt uppenbart. Jag bor i en förbannad bananrepublik där storföretag köper lagar och domar av politikerna. Jag vill ha pengarna tillbaks! More

18 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...