Stowe Boyd on new spatialism: how to make social media more social. Kanske den session som så här i efterhand har funnits kvar längst i min skalle. För den utmanade hårt det som man tror på och sagt - och jag är inte säker på att jag helt igenom håller med Stowe i allt men han har ett antal punkter som är extremt intressanta när det gäller sociala mediernas utveckling. För min del handlar det mycket om att se de olika nätverken som nivåer av socialitet - och det viktiga blir att koppla ihop dem More

2 Flattr microdonations

  1. urbansundstrom urbansu...