Umeå Teknikresurs är en ideell förening som aktivt arbetar för ett aktivera kulturliv i Umeå. Dels genom att möjliggöra för främst amatörkulturen att komma igång med arrangerande och aktivitet. Verksamheten utförs genom att hyra ut utrustning samt teknikerkompetens och tjänster med förutsättningar som passar ideella och amatörkulturella arrangörer. Föreningens lokaler hushåller även Umeås hackerspace "Grill-bit" som More

28 Flattr microdonations from 3 people

  1. Frankel_deleted Frankel...
  2. urbansundstrom urbansu...
  3. +1 others