Mesecima smo dosađivali članovima evropskog Parlamenta pozivima, mejlovima, uličnim protestima, posetama, pa čak i fax-ovima. Četvrtog jula, oni su ubili ACTA-u odlučno, 478 prema 39. Sada dolazi sledeći korak: pokazivanje... More

1 Flattr microdonation

  1. urbansundstrom urbansu...