Att man alltid måste vänta på saker! Ja, ja. Jag behövde ju ändå vika tvätt... More

2 Flattr microdonations from 2 people

  1. urbansundstrom urbansu...
  2. +1 others